menu

Vrienden

Klik op foto om te vergroten.
Foto gemaakt Gerard Vrakking
foto Gerard Vrakking
De 'Stichting Vrienden van de Beiaard Raalte' heeft tot doel om de beiaard weer te laten bespelen nu de gemeente Raalte de bespeling niet meer betaalt. Zo willen de 'vrienden van de beiaard' de unieke Nederlandse beiaardcultuur voor Raalte behouden. Naast fondsen werven voor de bespeling, zetten de 'vrienden van de beiaard' zich ook in voor educatieve projecten rond de beiaard.

 

Men kan “vriend” worden voor een bedrag naar keuze met een minimum van €10,-- per jaar.“
Vriend” worden kan door HIER het formulier (Word document) te downloaden, in te vullen, op te slaan op de eigen computer en als bijlage te mailen naar: beiaardraalte@gmail.com. Ook kunt u zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier.

 

U kunt ook, indien u een eenmalige gift wilt doen, een bedrag overmaken op
IBAN NL NL58RABO0316287784 ovv van “gift beiaard”.

 

NB: Zie ook tab ANBI/fiscus voor fiscale aftrekmogelijkheden.

 

Aanmeldformulier
* zijn verplichte velden.
 
Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan vrienden van de beiaard van onderstaande bank/giro rekening de jaarlijkse donatie af te schrijven. Vrienden van de beiaard verplicht zich om de ondergetekende tenminste 2 weken voor te verwachten incasso’s in te lichten.
NB: de incasso wordt binnen 4 weken na aanmelding uitgevoerd.
 
Donatie geldt voor 1 jaar
Donatie geldt voor 3 jaar
Hierbij geef ik aan dat ik geen robot ben
   verzenden    wissen